[ETA] เทศกาลขอบคุณฤดูร้อน

posted on 17 Aug 2014 10:35 by elzenthyn-academy
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
 
ในที่สุดก็มาถึงอีเว้นประจำฤดูค่ะ สำหรับฤดูร้อนก็คือเทศกาลขอบคุณฤดูร้อนที่จะจัดขึ้น
ในปลายฤดูร้อนของทุกปี ท่านสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเทศกาลและ
กิจกรรมที่จะถูกจัดขึ้นในงานได้ที่ลิงค์ข้างใต้นี้ค่ะ
 
 
งานเทศกาลจะเริ่มวันที่ 17 - 21 กันยายน
 

รางวัลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

ได้เฉพาะผู้ที่ส่งเอนทรี่เป็น คอมมิค(3 หน้าอัพ)/ภาพประกอบ(สี/ขาวดำ)/ฟิค(1000 อักษรอัพ)เท่านั้น

คนที่โรลเฉยๆจะไม่ได้รับนะคะ


- รูป/คอมมิค/ฟิค บรรยากาศในงาน 30 exp

เช่น แข่งหาปลาน้ำตื้น , เดินเที่ยวในงานเทศกาล , รวมกลุ่มช่วยกันทำอาหารแจก และอื่นๆ

- กิจกรรมแข่งขันประกวดเรือสวยงาม (ข้าร่วม 50 exp / ชนะ 100 exp)

ถ้าทำเป็นกลุ่มก็ได้รับคนละ 50(หรือ100ถ้าชนะ) exp เหมือนกันนะคะ แต่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งจัดการกับรูปหรือแบบเรือที่ใช้ส่งไม่ได้ อาจจะใช้เกมสามสามสาม(เราเรียกงี้ 555+) คือ คนนึงร่าง คนนึงตัดเส้น คนนึงลงสี อะไรแบบนี้ (กิจกรรมนี้ไม่ต้องวาดรูปตอนโรล หรืออะไร แค่มีรูปเรือและคำบรรยายเรือที่ออกแบบก็พอ)

- กิจกรรมเก็บกวาดหลังเลิกงาน 30 exp + ใบคูณสองexp 1 ea

อันว่าคนเราต้องมีจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียน(กลุ่มแรงงานทาส…)ที่ไปช่วยเก็บกวาดขยะ และเก็บบูธหลังงานเลิกจะได้ของรางวัลแถมจากสภาเป็นใบคูณสองค่าประสบการณ์จำนวน 1 ใบ

- บูธในงานเทศกาล 70 exp

ฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
 
- ฟอร์มสำหรับจองบูธ >> จิ้ม <<
- ฟอร์มสำหรับส่งเอนทรี่บูธ >> จิ้ม <<
- ฟอร์มสำหรับส่งเอนทรี่โมเดลเรือ >> จิ้ม <<
- ฟอร์มสำหรับส่งเอนทรี่กิจกรรม >> จิ้ม <<
 
 

etaniceboat สำหรับเอนทรี่กิจกรรมแข่งขันประกวดเรือสวยงาม

etasummer1 สำหรับเอนทรี่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับอีเว้นนี้

etaslavesummer สำหรับเอนทรี่ผู้มีจิตสาธารณะ(กลุ่มแรงงานทาสนั่นเอง…)

etabooth สำหรับเอนทรี่บูธ

Comment

Comment:

Tweet